Blånot PP+PE-Nett

Denne duken blir ofte referert til «blånot» og er foretrukket i offshore-shipping og industrinæringen grunnet sine mange egenskaper.

Godt egnet til sikringsnett eller sandblåsing på grunn av sin tetthet og styrke.

Brann klasset i henhold til EN 13501

Produktdatablad: