Post-smolt & Matfisk

Eco Model R er designet for optimal produksjon av post-smolt eller matfisk. Den høye vannutvekslingen med en kontrollert, roterende vannstrøm gir de perfekte forhold for høy bestandstetthet i alle fiskestørrelser.

* I januar 2022 ble Ecomerden en del av FiiZK konsernet.

Model R

Model R er en robust lukket merd som kan kan produsere opptil en million postsmolt på 1 kg to ganger i året eller 500 000 postsmolt med lavere vekt tre ganger i året.

Alle produksjonssystemer er beskyttet mot lakselus.


Model R

Modulbasert på 8, 10 eller 12 x 12m pongtonger.
Størrelsen kan justeres iht. til kundenes behov.

 • Strømlinjeformet ergonomisk design for sikker og effektiv drift.
 • Robust, aluminiums flytekrage med sandmalt dekk.
 • Separate vanntette pongtonger garanterer sikker oppdrift hvis de blir skadet.
 • Enkel forankring i eksisterende forankringsgitter.
 • Kontrollrom kan integreres på flytekragen eller på et eget sted.
 • Nødgenerator installert i flytekragen.
 • Dukpose laget av ekstremt robust marint stoff, sveiset sammen i henhold til kundenes behov. Posedybden kan tilpasses for grunne steder.
 • Oksygen injisert inne i den lukkede merden for optimale oksygennivåer og et kontrollert miljø.
 • 20 års levetid for flytekragen.
 • Alle FiiZK Eco lukkede merder er konstruert i henhold til norsk standard NS9415:2009 og
  NYTEK-forskriften.