Post-smolt & Matfisk

Eco Model R er designet for optimal produksjon av post-smolt eller matfisk. Den høye vannutvekslingen med en kontrollert, roterende vannstrøm gir de perfekte forhold for høy bestandstetthet i alle fiskestørrelser. Tilgjengelig i Standard Model R og Model R Plus.

* I januar 2022 ble Ecomerden en del av FiiZK konsernet.

Model R

Model R er en robust lukket merd som kan installeres på utsatte steder med opptil 2,5 meter signifikant bølgehøyde og strømmer på opptil 2 knop. Denne modellen kan produsere opptil en million postsmolt på 1 kg to ganger i året eller 500 000 postsmolt med lavere vekt tre ganger i året.

Modell R+ inkluderer alle spesifikasjonene fra standardmodellen, pluss avfallsbehandlingssystem og/eller vannfiltreringssystem som tar fiskeoppdrett til et helt nytt nivå av bærekraft og sirkulærøkonomi.

Alle produksjonssystemer er beskyttet mot lakselus.


Model R (Standard)

Modulbasert på 8, 10 eller 12 x 12m pongtonger.
Størrelsen kan justeres iht. til kundenes behov.

 • Konstruert for opptil 2,5 m signifikant bølgehøyde (Hs) og 2 knops strøm.
 • Strømlinjeformet ergonomisk design for sikker og effektiv drift.
 • Robust, aluminiums flytekrage med sandmalt dekk.
 • Separate vanntette pongtonger garanterer sikker oppdrift hvis de blir skadet.
 • Enkel forankring i eksisterende forankringsgitter.
 • Kontrollrom kan integreres på flytekragen eller på et eget sted.
 • Nødgenerator installert i flytekragen.
 • Dukpose laget av ekstremt robust marint stoff, sveiset sammen i henhold til kundenes behov. Posedybden kan tilpasses for grunne steder.
 • Oksygen injisert i den innkommende vannstrømmen eller inne i den lukkede merden for optimale oksygennivåer og et kontrollert miljø.
 • 20 års levetid for flytekragen.
 • 12 års levetid for dukposen.
 • Alle FiiZK Eco lukkede merder er konstruert i henhold til norsk standard NS9415:2009 og
  NYTEK-forskriften.


Model R+ (Standard Pluss)

Model R med tilleggsvalg

 • System for avfallsbehandling
 • Vannfiltreringssystem