Eco Model S er optimert for stamfiskproduksjon med fire 15×15 eller 20×20 meter notbinger inne i en lukket dukpose. Model S-designet gir fleksibilitet for sortering og separering av grupper av fisk. Model S leveres nøkkelferdig fra 20.000 m3 til 30.000 m3. Tilgjengelig i Standard Model S og S+.

*Januar 2022 ble Ecomerden en del av FiiZK-konsernet

Model S

Model S er en robust lukket merd som kan installeres på utsatte steder med opptil 2 meter signifikant bølgehøyde og strømmer på opptil 1,65 knop. Modellen på 20 000 m3 kan holde opptil 600 tonn biomasse under optimale miljøforhold, noe som resulterer i sunnere stamfisk.

Model S+ inkluderer alle spesifikasjonene fra standardmodellen, pluss vårt patenterte system for avfallsbehandling og/eller vannfiltreringssystem som tar fiskeoppdrett til et helt nytt nivå av bærekraft og sirkulærøkonomi.

Alle produksjonssystemer er beskyttet mot lakselus.


Model S

Standardisert til 34 x 34 m eller 40 x 40 m. Størrelsen kan justeres etter kundens behov.

 • 4 nøter inni merden for fleksibilitet ved sortering og separering av fisk.
 • Konstruert for opptil 2 m. signifikant bølgehøyde (Hs) og 1,65 knops strøm.
 • Robust, aluminiums flytekrage med sandmalt dekk.
 • Separate vanntette pongtonger garanterer sikker oppdrift hvis de blir skadet.
 • Enkel forankring i eksisterende forankringsgitter.
 • Nødgenerator installert i flytekragen.
 • Dukpose laget av ekstremt robust marint stoff, sveiset sammen i henhold til kundens behov. Posedybden kan tilpasses for grunne steder.
 • Oksygen injisert i den innkommende vannstrømmen eller inne i merden for optimale oksygennivåer og et kontrollert miljø.
 • 20 års levetid for flytekragen.
 • Alle FiiZK Eco lukkede merder er konstruert i henhold til norsk standard NS9415:2009
  og NYTEK-forskriften.


Model S+

Model S med tilleggsvalg

 • System for avfallsbehandling
 • Vannfiltreringssystem