Norges sterkeste og best designede depot for lagring av ferskvann, spesialdesignet for norske forhold!

Dette er et basseng som gir deg nok ferskvann når du trenger det. Depotet produseres i størrelser fra 3 000 m³ til 11 000 m³ etter kartlegging av behov ved den enkelte lokalitet. Mange anlegg får tilkjørt ferskvann fra brønnbåter som kan være både kostbart og tidkrevende. Et ferskvannsbasseng gir derfor en rekke fordeler.

Med Rantex sine 140-års erfaring innenfor skreddersøm og tekstil, samt NWP sine 30-års erfaring med produkter for havbruk, vet vi hva som kreves til norske værforhold.
I tillegg har vi Skandinavias mest moderne maskiner, noe som sikrer topp kvalitet og rask levering.

Kvaliteten er avgjørende

Ferskvann og saltvann har ulik vekt. I tillegg til store ytre påkjenninger fra havstrømmene blir den totale belastningen stor. Dette er grunnen for at kvaliteten på duken er avgjørende. Vi tilbyr markedets beste duk med de sterkeste høyfrekvente sveisene i alle sammensetningene. Dette gjør produktet unikt.

Hvorfor ferskvannsbasseng? 

Lakselus liker ikke ferskvann og holder seg under ferskvannslaget som vårflommen skaper i fjordene. Bruk av ferskvann i badebehandlinger gir gode resultater. Utfordringen har vært kapasitet på brønnbåter og tilgang til nok ferskvann. 

Når det kommer til bruk av ferskvann for å behandle fisken mot AGD så er det minst like effektivt som hydrogenperoksid. Fordelen med vann er at det er mer skånsomt for både fisken og miljøet. 

En brønnbåt bruker 1,5 time på å fylle 1 800 m³ fra basseng i forhold til 6 – 10 timer for å fylle direkte fra ferskvannskilde.

Et ferskvannsbasseng gir deg nok vann når du trenger det!