100% NORSK GJENVINNING AV OPPDRETTSPLAST

Bakgrunn for vår satsing 

 • FN`s bærekraftsmål pkt. 12, 13 & 14.
 • Fiizk er en av landets største produsenter av tekstiler til Norsk Havbruk, over 1 million kvm årlig.
 • 150.000 Tonn plast i Norsk Havbruk, der ca 40.000 Tonn eksporteres og setter store miljøavtrykk. (kilde, Sintef rapport «Materialstrømmer i Oppdrettsnæringen»)
 • Økende fokus på materialgjenvinning og miljø
 • Signaler om nye krav fra Miljødirektoratet, produsentansvar


 

FiiZK med fokus på gode nedstrømsløsninger og sirkulærøkonomi. 

 • 2019, ny miljøstasjon bygget i Trøndelag
 • 250.000 kvm luseskjørt gjenvunnet
 • Co2 kuttet 36,2 TONN
 • Kundeløsning med årlig miljøregnskap
 • Ingen eksport av uforedlet avfall
 • Kun sertifiserte transportører, vei/sjø
 • 2020 Mål; 50/50 gjenbruk & resirkulering av alt produsert materiell. Begrense utslipp med 100 tonn Co2

 

Kontakt oss for å se på løsning for materialgjenvinning og miljøregnskap!

Petter Haug Jenssen

Petter Haug Jenssen

Salgsleder Tekniske Tekstiler

(+47) 951 59 944

phj@fiizk.com

Petter sitt hovedfokus er salg og utvikling av retur løsninger for våre produkter. Han er også hovedansvarlig for salg av våre løsninger knyttet til opprett på land. Petter har Maritim erfaring og erfaring fra prosjektering av haller fra tiden før han begynte hos FiiZK. Haug Jenssen har sin utdanning innen materialteknikk og maskinteknikk fra NTNU.

2019 © FiiZK AS • All rights reserved • Privacy Policy • Web: SocialScreen AS