Vi gjenvinner vår egen plast!

Fiizk 360 er vårt eget system og vår egen miljøstasjon for lokal gjenvinning av plast. Målet er å oppnå høyere gjenbruksgrad iht. FNs miljømål, samt gi kundene en løsning på retur av kasserte skjørt annet materiell.

Slik fungerer det

 • Kassert utstyr registreres i vår kundeportal på nett.
 • Bil fra Fiizk henter kassert utstyr hos oppdretter eller servicestasjon.
 • Frakt av kassert utstyr til Fiizk Lundamo, evt innom vask lokal servicestasjon.
 • Dekomponering og gjenbruk av tau, bly, flyt og plast i egen produksjon.
 • Mål om å gjenbruke resterende materialer til produksjon av nytt råstoff i Norge, lokalt.
 • FiiZK deltar aktivti forskningsprosjekt for gjenbruk av plast lokalt.
 • Materiell til gjenbruk gis pant på til kunde, og gjenbrukes på fabrikkene våre i Trøndelag.
 • Miljøregnskap utstedes. Ingen skjulte ledd eller materialsvinn.

100% NORSK GJENVINNING AV OPPDRETTSPLAST

Bakgrunn for vår satsing 

 • FN`s bærekraftsmål pkt. 12, 13 & 14.
 • Fiizk er en av landets største produsenter av tekstiler til Norsk Havbruk, over 1 million kvm årlig.
 • 150.000 Tonn plast i Norsk Havbruk, der ca 40.000 Tonn eksporteres og setter store miljøavtrykk. (kilde, Sintef rapport «Materialstrømmer i Oppdrettsnæringen»)
 • Økende fokus på materialgjenvinning og miljø
 • Signaler om nye krav fra Miljødirektoratet, produsentansvar

 

FiiZK med fokus på gode
nedstrømsløsninger og sirkulærøkonomi. 

 • 2019, ny miljøstasjon bygget i Trøndelag
 • 250.000 kvm luseskjørt gjenvunnet
 • Co2 kuttet 36,2 TONN
 • Kundeløsning med årlig miljøregnskap
 • Ingen eksport av uforedlet avfall
 • Kun sertifiserte transportører, vei/sjø
 • 2020 Mål; 50/50 gjenbruk & resirkulering av alt produsert materiell. Begrense utslipp med 100 tonn Co2

Kontakt oss for å se på løsning for
materialgjenvinning og miljøregnskap!