FiiZK 360 – Vi gjenvinner vår egen plast!


Fiizk 360 er vårt eget system og vår egen miljøstasjon for lokal gjenvinning av plast. Målet er å oppnå høyere gjenbruksgrad iht. FNs miljømål, samt gi kundene en løsning på retur av kasserte skjørt annet materiell.

Slik fungerer det

 • Kassert utstyr registreres i vår kundeportal på nett.
 • Bil fra Fiizk henter kassert utstyr hos oppdretter eller servicestasjon.
 • Frakt av kassert utstyr til Fiizk Lundamo, evt innom vask lokal servicestasjon.
 • Dekomponering og kvern av utstyr.
 • Produksjon av nytt råstoff i Norge, lokalt. Pellets eller kjemisk.
 • Eksport av plast til sertifiserte leverandører/ produsenter i Europa.
 • Materiell til gjenbruk gis pant på til kunde, og gjenbrukes på fabrikkene våre i Trøndelag.
 • Miljøregnskap utstedes. Ingen skjulte ledd eller materialsvinn.

 

100% NORSK GJENVINNING AV OPPDRETTSPLAST

 


Bakgrunn for vår satsing 

 • FN`s bærekraftsmål pkt. 12, 13 & 14.
 • Fiizk er en av landets største produsenter av tekstiler til Norsk Havbruk, over 1 million kvm årlig.
 • 150.000 Tonn plast i Norsk Havbruk, der ca 40.000 Tonn eksporteres og setter store miljøavtrykk. (kilde, Sintef rapport «Materialstrømmer i Oppdrettsnæringen»)
 • Økende fokus på materialgjenvinning og miljø
 • Signaler om nye krav fra Miljødirektoratet, produsentansvar

 

 

FiiZK med fokus på gode nedstrømsløsninger og sirkulærøkonomi. 

 • 2019, ny miljøstasjon bygget i Trøndelag
 • 250.000 kvm luseskjørt gjenvunnet
 • Co2 kuttet 36,2 TONN
 • Kundeløsning med årlig miljøregnskap
 • Ingen eksport av uforedlet avfall
 • Kun sertifiserte transportører, vei/sjø
 • 2020 Mål; 50/50 gjenbruk & resirkulering av alt produsert materiell. Begrense utslipp med 100 tonn Co2

 

Kontakt oss for å se på løsning for materialgjenvinning og miljøregnskap!

Petter Haug Jenssen

Petter Haug Jenssen

Salgsleder Tekniske Tekstiler

(+47) 951 59 944

phj@fiizk.com

Petter sitt hovedfokus er salg og utvikling av retur løsninger for våre produkter. Han er også hovedansvarlig for salg av våre løsninger knyttet til opprett på land. Petter har Maritim erfaring og erfaring fra prosjektering av haller fra tiden før han begynte hos FiiZK. Haug Jenssen har sin utdanning innen materialteknikk og maskinteknikk fra NTNU.

2019 © FiiZK AS • All rights reserved • Privacy Policy • Web: SocialScreen AS