Bakgrunn for vår satsing 

 • FiiZK er en Norsk produsent av tekniske tekstiler i plast, ca 800.000 kvm luseskjørt årlig. 
 • 150.000 Tonn plast i Norsk Havbruk, der ca 40.000 Tonn avhendes årlig. 
 • SINTEF Rapport 2017, “Materialstrømmer i oppdrettsnæringen 
 • Økende fokus  materialgjenvinning og miljø 
 • Dagens løsninger for gjenvinning i Norge og Europa gir miljømessige negative konsekvenser 
 • Signaler om nye krav fra Miljødirektoratetprodusentansvar 
 • FN`s bærekraftsmål med målbar gjenvinningsgrad  

 

FiiZK med fokus på gode nedstrømsløsninger og sirkulærøkonomi. 

 

 • FRA DEPONI & FORBRENNING TIL GJENBRUK & MATERIALGJENVINNING 
 • GJENBRUK AV MATERIELL 1 PRIORITET = PANT (bly, stål, veiduk) 
 • 100% MATERIALGJENVINNING (ikke forbrenning eller deponi) 
 • INGEN EKSPORT AV UFOREDLET MATERIELL 
 • MÅL OM 65% GJENBRUK ILA 2020 
 • ALT OVERSKUDDSMATERIELL TIL MEKANISK GJENVINNING 

 

 

 

 

 

 

2019 © FiiZK AS • All rights reserved • Privacy Policy • Web: SocialScreen AS