FiiZK Digital sitter på en unik næringsrettet kunnskapsbase, i kombinasjon med våre verktøy er vi foretrukket innen dataanalyse og konsulenttjenester der målet er å løse vekstutfordringer i oppdrettsnæringen.

– fra magefølelse til vitenskap

FiiZK Modelling – Erfaringsbaserte modeller

Ved å anvende erfaringstall fra produksjonen din kan vi lage skreddersydde modeller for: tilvekst, dødlighet, sulting, apetitt, størrelsesfordeling, samt en rekke andre områder.

Hvis du bruker disse modellene i planlegging vil du oppnå vesentlig høyere presisjon i estimatene dine, slik at f.eks slakteinnmelding, fôrbestilling, og økonomiske prognoser treffer bedre. Ved hjelp av moderne teknikker som neurale nettverk (AI) kan vi tilby noen av de mest presise modellene i bransjen.

FiiZK Analysis – Forstå dine data

Moderne oppdrett samler mer og mer informasjon om fisken fra flere og flere kilder. Utfordringen i dag ligger ikke i hvor mye du kan samle eller lagre, men hvor effektivt du utnytter data.

Våre erfarne konsulenter og analytikere kan forløse potensialet som ligger i alt du har lagret til nå – og ikke minst de enorme strømmene av data som vil komme i årene som kommer.

Vi tilbyr leverandøruavhengige analyser på fôr, fôring, genetikk, dødelighet, og lusekostnader – både som prosjekter og som regelmessig oppfølging.

FiiZK Optimize – Høyere profitt gjennom maksimal utnyttelse av ressurser

Horizon Optimizer har hjulpet oppdrettere å finne optimale strategier siden 2008. Nå tilbyr vi kraften i Horizon Optimizer også som en tjeneste.

Med hjelp av skreddersydde modeller og erfarne konsulenter kan vi raskt hjelpe deg å gjøre riktige taktiske og strategiske valg i produksjonen, bistå i soneplanlegging, eller utrede i forbindelse med konsesjonssøknader og planlegging av nye lokaliteter.

FiiZK Custom Reports Slående visualisering & interaktive dashboards

Skreddersydde rapporter etter ditt ønske. Den ekte verdien i data ligger i tolkning, visualisering, og deling.

FiiZK tilbyr leverandøruavhengige rapporter, enten gjennom våre gjennomtenkte rapportpakker, eller tilpasset etter dine ønsker. Del oppdaterte nøkkeltall og rapporter med dine ansatte gjennom nettleseren eller mobilen.