Vi har stor kunnskap innen dataanalyse, hvilke datakilder som er tilgjengelige og hvilke utfordringer havbruksnæringen kan ha. FiiZK Analytics tilbyr også en rekke produksjonsanalyser og konsulenttjenester. 

I kombinasjon med våre kraftfulle dataverktøy kan vi tilby: 

 • Sammenstille og strukturere data fra mange ulike kilder (sensorikk, økonomisystem, biologisystem, osv.) i en multidimensional datakube for lynrask presentasjon og kalkulering. 
 • Tilby ferdig oppsatte standardrapporter i Power BI.
 • Gjøre klar alle data og nøkkeltall slik at du enkelt kan koble til Power BI eller andre BIsystemer, for å lage egne rapporter eller grafer. 

Dette gir deg mulighet til å: 

 • Aggregere opp eller bore deg ned i datamaterialet, filtrere og se på data over tid. 
 • Sette sammen data og analysere disse slik at du får et mye bedre beslutningsgrunnlag. 
 • Se og sammenligne historikk, planer, budsjett og prognoser for å avdekke avvik, trender og få enda dypere innsikt.

Konsulenttjenester
Fiizk Digital leverer konsulent tjenester innenfor disse områdene:

 • FiiZK Analytics: analyse og utvikling av modeller.
 • Horizon: Bistand/rådgiving på Fiizk Digital Horizon produktporteføljen
 • Konsulent tjenester
  • Produksjonsplanlegging
  • Innenfor SSAS, ETL, Power BI
  • Havbruksøkonomi
  • System. Rådgiving med hensyn til konfigurasjon av ERP-system og produksjonssystemer
  • Integrasjoner. Bistår kundene våre med kunde tilpassede integrasjoner mot andre system leverandører, sette opp systemstruktur og tegne det tekniske oppsettet.
 • Utvikling av skreddersøm løsninger for havbruk

Produksjonsanalyser
FiiZK Analytics kan tilby en rekke analyser av historiske produksjonsdata

 • laksekalkulator: Estimering av størrelsesspredning på slaktefisk (flere faser)
 • Fisketetthet: Effekter av fisketetthet på tilveksthastighet for laks og ørret.
 • Kjønnsmodning ørret: Sammenheng mellom kjønsmodning og ulike produksjonsparametere
 • Vekstmodell: Utvikling av tilveksmodell for laks og ørret (flere faser)
 • Dødelighetsmodell: Utvikling av dødelighetsmodell for laks og ørret ved ulike produksjonsbetingelser
 • Genetikkanalyse: Effekten av forskjellige rognstammer på produksjons-KPI i fersk- og sjøvannsfase.

Odd Vetle Haarsaker

Salgsansvarlig Digital

(+47) 906 20 282