Vi i FiiZK har sterk kompetanse på informatikk, automatisering og datafangst. Vårt mål er å skape redusert låsing av data mot utstyr og leverandører som f.eks. sensorikk, ERP-system, biologidata, fôring, offentlige registre mm.

Applikasjonen vår kan motta, konvertere, filtrere og sette sensordata i rett kontekst før de sendes videre til ønsket sted. Med rett kontekst menes f.eks. fysisk lokasjon til sensor og sensortype.
Fordelen med dette er at data gjøres tilgjengelig slik at det kan brukes av flere ledd i organisasjonen eller av tredjepartsaktører.

Kort sagt er FiiZK Integrations et system som tolker signal og data f.eks. fra sensorikk på ulike formater og kan transformere disse til åpne standarder som f.eks. OPC UA.

Denne tjenesten er bygd opp med tanke på transformasjoner til ulike formål og vi tilbyr selvbetjening via bl.a. Microsoft Analysis Services, der kalkuleringer og sporing er bygget inn på tvers av underliggende system.

På denne måten søker vi å skape et systemskille og en abstraksjon av underliggende systemer for å oppnå redusert låsing mot leverandører og utsyr som f.eks. sensor- og fôringssystem.