Forutsetninger kan bli satt globalt, eller på hvilket som helst nivå i organisasjonsstrukturen. 

Kostnader kan bli fordelt fra en avdeling til andre avdelinger, prosjekt eller produkt. Fordelingene kan skje i flere steg. 

Fordelingsnøkler kan f.eks. være en fast prosentsats/tall eller biologiske parametere. 

Budsjett for hver avdeling eller prosjekt blir aggregert til nivået ovenfor og helt opp på selskapsnivå. 

Direkte kostnader blir drevet av den biologiske plan og aktiviteter. Indirekte kostnader kan bli budsjettert på et hvilket som helst nivå i organisasjonen og fordelt hvis ønskelig. 

Ved endringer i budsjettet vil dette øyeblikkelig bli reflektert i en oppdatert beregning av kostnad/kilo eller kostnad/stk for generasjonsregnskapet. 

Budsjettet kan vise resutatregnskap, balanse og kontantstrøm, så vel som biologiske parametere, KPI’er og andre aktiviteter. I FiiZK Horizon Report Studio kan historikk og prognoser ytterligere skreddersys for å vise biologiske og økonomiske sammenhenger. 

2019 © FiiZK AS • All rights reserved • Privacy Policy • Web: SocialScreen AS