Horizon Budget er et økonomisk prognose/budsjetterings verktøy som er tett integrert med Horizon Planner.


Horizon Budget mottar produksjonsparametere fra Planner, som gjør at Budget kan tilby aktivitetsbaserte prognoser/budsjetter.

Høydepunkter Budget:

 • Enkel kostnadsgjøring 
 • Dekker hele verdikjeden fra rogn til VAP
 • Svært fleksibel og formbar applikasjon 
 • Rolle basert
 • Aktivitetsbasert 
 • Faktiske status og prognoser i samme bilde
 • Sømløst integrert med Planner
 • Enkel sammenligning av forskjellige senarioer:
  •  Status
  • Budsjett
  • Prognoser
  • Investeringsmuligheter

Fordelen med den tette integrasjonen mot Planner er at man også ser påløpte kostnader/biologi mens brukeren oppdaterer fremtidige tall. 

Ved endringer i budsjettet vil dette øyeblikkelig bli reflektert i en oppdatert beregning av kostnad/kilo eller kostnad/stk for generasjonsregnskapet.

Budsjettet kan vise resutatregnskap, balanse og kontantstrøm, så vel som biologiske parametere, KPI’er og andre aktiviteter.

I FiiZK Horizon Report Studio kan historikk og prognoser ytterligere skreddersys for å vise biologiske og økonomiske sammenhenger. 

Ta kontakt for mer informasjon!