FiiZK Horizon Management Tool er integrert med budsjett og biologisk plan, og gir dermed for hver ny periode det korrekte utgangspunkt for nye planer.


Modulen kan også betegnes som et periodeavslutningsverktøy som inneholder integrasjoner mot:

  • ERP
  • Produksjonskontroll
  • Slaktesystem
  • Salgssystem
  • Fakturasystem
  • o.l.

Brukes til å kvalitetssikre input og allokere kostnader ihht. kundens prinsipper.
Inneholder funksjonalitet for kalkulasjon av varelager på fisk og fôr.
Sikrer at grunnlag til rapportering og prognose/budsjett innehar den kvaliteten som er nødvendig. 

Alle historiske data og rullerende prognoser blir gjort tilgjengelig i FiiZK Horizon Report Studio, og muliggjør sporing og sammenligning av hvilket som helst biologisk eller økonomisk tall for hvilken som helst periode. 

Data fra 3. partsleverandører som slaktesystem, bearbeiding, trading og ERP-system kan integreres med FiiZK Horizon Management Tool. 

Uttakskostnad for solgte varer blir beregnet i prosessen, både aggregert og på det detaljeringsnivå man ønsker.

Ta kontakt for mer informasjon!