Uttakskostnad for solgte varer blir beregnet i prosessen, både aggregert og på det detaljeringsnivå man ønsker. 

FiiZK Horizon Management Tool blir benyttet til kalkyler på slakteri og innen videreforedling. 

Data fra 3. partsleverandører som slaktesystem, bearbeiding, trading og ERP-system kan integreres med FiiZK Horizon Management Tool. 

FiiZK Horizon Management Tool er integrert med budsjett og biologisk plan, og gir dermed for hver ny periode det korrekte utgangspunkt for nye planer. 

Alle historiske data og rullerende prognoser blir gjort tilgjengelig i FiiZK Horizon Reporting Studio, og muliggjør sporing og sammenligning av hvilket som helst biologisk eller økonomisk tall for hvilken som helst periode. 

2019 © FiiZK AS • All rights reserved • Privacy Policy • Web: SocialScreen AS