Kalkulerer den mest profitable produksjonsplan innenfor biologiske, teknologiske, økologiske og økonomiske begrensninger: 

Optimalt utsett av 0+ og 1+ smolt (tid, smolt størrelse, antall) til de respektive matfisk-lokaliteter. 

Optimalt koordinert slakteplan (tid, fiskestørrelse, biomasse) mellom mærer og lokaliteter. 

2019 © FiiZK AS • All rights reserved • Privacy Policy • Web: SocialScreen AS