FiiZK Horizon Optimizer er et optimaliseringsverktøy som kalkulerer den mest profitable produksjonsplan innenfor biologiske, teknologiske, økologiske og økonomiske begrensninger


Erfaringsmessig har vi sett at vår optimaliseringsmodell har vist et potensiale til å øke produksjonen innenfor dagens regelverk med 5 – 20% for mange oppdrettsselskap.

Horizon Optimizer inneholder unike algoritmer og integrasjon med Horizon Planner og Budget som gjør at modellen kan tilby: 

  • Kjøring for å finne langsiktige 5 års planer.
  • Finner flaksehalser og produkt optimalisering
  • Optimaliserte planer for smolt produksjon
  • Optimalt utsett av 0+ og 1+ smolt (tid, smolt størrelse, antall) til de respektive matfisk-lokaliteter. 
  • Optimalt koordinert slakteplan (tid, fiskestørrelse, biomasse) mellom mærer og lokaliteter.
  • To veis integrasjon mot Planner
  • Max profitt eller maks produksjon
  • Avansert og brukervennlig
  • 6 generasjoner med strategisk optimalisering
  • Taktisk optimalisering 

Ta kontakt for mer informasjon!