FiiZK Horizon Planner er et biologisk planleggingsverktøy for settefisk, matfisk og landbasert oppdrett og er tett integrert med Horizon Budget.


Horizon Planner har et stort spekter av funksjonaliteter for å dekke brukernes behov når det kommer til biologisk planlegging.

Høydepunkter Planner 

 • Kort & langsiktig planlegging
 • Fra rogn til slakteri
 • Dekker behovet for informasjon langs hele verdikjeden
 • Dekker et bredt spekter av planleggingsbehov
 • Brukervennlig
 • Høypresisjons modeller laget av FiiZK Analytics
 • Dekker alle typer kategorier
  • Vekst
  • Dødelighet
  • Kvalitet
  • Slakting

Innehar støtte for de fleste modeller innen vekst, dødelighet, kvalitet og slakt, samt den unike muligheten til å bruke egen utviklede modeller fra FiiZK Analytics.

FiiZK Horizon Planner benytter de verifiserte og rapporterte biologiske statuser som utgangspunkt for biologiske prognoser. Følgelig vil det være en konsistent sammenheng mellom historie og fremtid, og oppdatert antall fisk og biomasse vil automatisk bli reflektert i de eksisterende prognoser. 

Når slakteplaner, tilvekstprofiler og nye utsett blir endret i den biologiske prognosen, vil dette bli reflektert i FiiZK Horizon Budget, som vil få endret direkte kostnader (inntekter) som en funksjon av volum og kostnad (inntekt) pr. Enhet. 

De månedlige prognoser som del av månedsrapporteringen blir lagret som egne versjoner, hvilket muliggjør at treffsikkerheten på prognosene kan gi grunnlag for læring og forbedrede prognoser i fremtiden. 

Månedlig status kan brukes som grunnlag for å planlegge et hvilket som helst høyt-medium-lavt-scenario og derigjennom kunne synliggjøre effekten av potensielle utfall. 

HP blir brukt til kortsiktig slakteplanlegging og estimering for salg av yngel/smolt, og har funksjonalitet for å flytte fisk mellom enheter og lokaliteter. 

Ta kontakt for mer informasjon!

Odd Vetle Haarsaker

Salgsansvarlig Digital

(+47) 906 20 282