FiiZK Horizon Planner er et biologisk planleggingsverktøy for settefisk, matfisk og landbasert oppdrett, tett integrert med Horizon Budget.

Horizon Planner har et stort spekter av funksjonaliteter for å dekke brukernes behov når det kommer til biologisk planlegging. Planneren innehar også støtte for de fleste modeller innen vekst, dødelighet, kvalitet og slakt. Samt den unike muligheten til å bruke egenutviklede modeller fra FiiZK Analytics.

Høydepunkter i Planner 

 • Kort & langsiktig planlegging
 • Fra rogn til slakteri
 • Dekker behovet for informasjon langs hele verdikjeden
 • Dekker et bredt spekter av planleggingsbehov
 • Brukervennlig
 • Høypresisjons modeller laget av FiiZK Analytics
 • Dekker alle typer kategorier
  • Vekst
  • Dødelighet
  • Kvalitet
  • Slakting

FiiZK Horizon Planner benytter de verifiserte og rapporterte biologiske statuser som utgangspunkt for biologiske prognoser. Følgelig vil det være en konsistent sammenheng mellom historie og fremtid. Oppdatert antall fisk og biomasse vil reflekteres automatisk i de eksisterende prognoser. 

Når slakteplaner, tilvekstprofiler og nye utsett endres i den biologiske prognosen, vises dette i FiiZK Horizon Budget. Direkte kostnader endres (inntekter) som en funksjon av volum og kostnad (inntekt) pr. enhet. 

De månedlige prognoser som del av månedsrapporteringen lagres som egne versjoner. Dette muliggjør at treffsikkerheten på prognosene kan gi grunnlag for læring og forbedrede prognoser i fremtiden. 

Månedlig status kan brukes som grunnlag for å planlegge et hvilket som helst høyt-medium-lavt-scenario og deretter kunne synliggjøre effekten av potensielle utfall. 

HP gir kortsiktig slakteplanlegging og estimering for salg av yngel/smolt, og har funksjonalitet for å flytte fisk mellom enheter og lokaliteter. 

Horizon Planner Land 

Ett av høydepunktene med Horizon Planner land er at du kan planlegge på kar-nivå og batch-nivå i en og samme plan.

For eksempel under startforing, er man kanskje ikke så opptatt av å se hva som skjer på kar-nivå, spesielt hvis du har 40+ kar.
Da er det mer hensiktsmessig å planlegge på batch-nivå.
Når disse batchene kommer ut i veksthallene, så har du mer behov for detaljerte sorteringsplaner og oppfølging av tetthet på hvert enkelt kar.
Fleksibiliteten og brukervennligheten til Horizon Planner Land gjør dette mulig.

Det er mange flere egenskaper denne planleggingsmodulen kan vise til, som varsler på parameter som tetthet, fôrforbuk samt bruk av ozon og oksygen for å nevne noe.

En av fordelene med å bruke Horizon Planner er at du kan sammenligne dine planer og måle disse opp mot sanntidsresultat for å bedre kunne se hvor godt du treffer.

Vil du lese mer om Horizon?