Prognosen vil vise virkelige kostnader til og med rapporteringsperioden, og prognose for de resterende måneder. Avvik kan vises i beløp eller prosent. 

Data kan sammenlignes eller vises over en hvilken som helst tidsperiode, vises hittil i år, fra utsett eller over andre betingede tidsperioder. 

Rapporter kan vises i en låst struktur, eller i en pivot-visning hvor felt og deres plassering i rader og kolonner kan tilpasses dine preferanser. 

Det kan også filtreres på et utvalg avdelinger og prosjekter hvis man ønsker å se kun på deler av organisasjonen. Man kan i FiiZK Horizon Report Studio se produksjonskostnad pr kg for de definerte kostnadskategorier, og man kan drille ned på de underliggende kontoer for å få ytterligere forklaring. FiiZK Horizon Report Studio er veldig fleksibel og i tillegg til de predefinerte rapporter, kan dine favorittrapporter defineres. 

2019 © FiiZK AS • All rights reserved • Privacy Policy • Web: SocialScreen AS