Løsningen kan leveres som: 

 • Oppgradering til en eldre fôrflåte 
 • Styring av flere flåter fra 1 flåte (Flåte-Flåte) 
 • Sentralisert fôringsoperasjonsrom 

 

FiiZK integrerer og tar direkte kontroll over: 

 • Fôrsystem som AKVA Control ,
  Ocea Feedstation,
  Fluctus, ScaleAQ Feedstation.
 • Ulike kamerasystem som f.eks:
  AKVA Connect og Orbit 3000-serien.
 • Sensorer og miljødata
 • Andre systemer og datakilder

 

FiiZK Integrert Fôringssentral har tatt det beste fra dagens fôringsprogram
og utviklet et bedre og profesjonelt system for fôring.
Med et høyt fokus på brukervennlighet,
effektiv fôring (f.eks. pelletsdeteksjon) og automatisering,
er dette valget for morgendagens fiskeoppdretter.

Vår programvare støtter åpne plattformer,
protokoller og er leverandør uavhengig.

Der integrasjon mot utstyrsleverandører ikke er mulig,
bistår vi med den rette løsningen til fiskeoppdretteren.

 

Kamerastyring
– Leverandøruavhengig kamera- og vinsj-styring
– Leverandøruavhengig fôrstyring
– Oppkobling av miljøsensorer
– Kamera og Fôringslinje i samme bilde.

Én Brukerflate
– Foringslinjer med filterfunksjon og med konfigurererbar sensorinput på fôrlinjenivå.
– Start, Stopp, Intensitet på oversiktsbilde.
– Visualisering av aktive linjer.
– Alarmvarsling

Innstillinger For Merder/Linjer
– Biomasseoversikt.
– Innstillinger og alarmnivåer.
– Flytting og konfigurasjon av merder.
– Manuell eller syklisk fôring.

Kart & Lokalitetsoversikt
– Sensordata (luft, temperatur og vind)
– Fôringsoversikt
– Biomasseoversikt
– Status

Silo
– Silostatus
– Konfigurerbar skrue
– Kalibrering
– Alarmnivåer

2019 © FiiZK AS • All rights reserved • Privacy Policy • Web: SocialScreen AS