Med FiiZK Omnia kan du si farvel til klipping og liming fra forskjellige fagsystem for å lage gode rapporter. De fire grunnstenene vårt rapportverktøy er bygget på gjør dette mulig, alt dette leveres sømløst under FiiZK Omnia = Alt

  • Automatisk Datafangst
  • Ubegrenset antall kilder
  • Bekymringsfri integrajson
  • Full sporing, kobling mot fisken
  • Intelligent datasammenstilling
  • Sikker oppbevaring og deling
  • Slående visualisering
  • Interaktive dashboards
  • Spesialisert løsning for havbruk
  • Dine data, dine valg

FiiZK Integrations – Bekymringsfri integrasjon

Vi omgir oss med stadig flere sensor- og IT-systemer og behovet for å kunne rapportere samlet og på tvers av disse systemene blir viktigere og viktigere. Fundamentet i en helhetlig rapportløsning er integrasjoner. FiiZK Digital tilbyr utvikling, vedlikehold, og drift av integrasjoner mellom de ulike systemene dine.

FiiZK Unify – Intelligent sammenstilling av data

En av de viktigste funksjonene i en rapportløsning med flere kilder er smart sammenstilling og tilknytning av data til fisken. FiiZK Digital er ett av få selskap i verden som har denne kompetansen. FiiZK Unify tar seg av lagring og prosessering av data, og det eneste du trenger å ta stilling til er hvordan du ønsker å bruke dataene dine. Si farvel til klipping og liming i regneark, og velkommen til profesjonell, enkel, og moderne databehandling.

FiiZK Access – Dine data, dine valg

Du eier dine data, og du kan bruke de som du vil. Gjennom FiiZK Digital sine løsninger bestemmer du hvem som skal få tilgang, og hva de skal få tilgang til. Du eller dine samarbeidspartnere kan kostnadsfritt lese data gjennom vårt API. Vi tilbyr også få tilgang på en rekke andre måter, f. eks SSAS, speiling av databaser, eller andre kundetilpassede løsninger.

FiiZK Reports – Slående visualisering & interaktive dashboards

Den ekte verdien i data ligger i tolkning, visualisering, og deling. FiiZK tilbyr leverandøruavhengige rapporter, enten gjennom våre gjennomtenkte rapportpakker, eller tilpasset etter dine ønsker. Del oppdaterte nøkkeltall og rapporter med dine ansatte gjennom nettleseren eller mobilen.

Ta kontakt for mer informasjon!