Vi har sikret oss rettigheter på Intercept Technology!

Dette er en teknologi som vi integrerer i flere av våre produktet for å beskytte gjenstander mot korrosjon og nedbrytning. Stillestående, statisk utstyr kan eksempelvis dra stor nytte av å bruke denne type emballasje.

Intercept Technology inneholder nemlig komprimert kobber som tiltrekker seg korrosive gasser og salter i atmosfæren. Gjenstander som blir dekket til, sikres derfor mot rust.

Dette er en miljøvennlig teknologi som har som mål å begrense bruk av kjemikalier og oljer. Emballasjen er også gjenbrukbar og resirkulerbar.

Ta kontakt for mer info!