I FiiZK har vi medarbeidere med svært god kompetanse innen våre ulike forretningsområder. Disse medarbeiderne tar på seg konsulentoppdrag i tilknytning til kjøp av våre produkter, så vel som i form av frittstående konsulent oppdrag.
Eksempler er oppdrag rundt utarbeidelse av spesifikke vekstmodeller ned på lokalitets nivå. Eller utarbeidelse av ulike rapporter spesifikt for den enkelte kunde. I forbindelse med kjøp av programvare knyttet til økonomi og budsjett kan vi ta prosjekter som går ut over selve programvaren, og som krever revidering av kundens totale regnskapsoppsett.

Vi er en god sparringspartner på ulike løsninger knyttet til bruk av lukkede merder og utnyttelse av disse, så vel som til løsninger rundt konstruksjon av overbygging og lysanlegg på land.

 

Ta kontakt med CMO ved FiiZK dersom du ønsker en dialog rundt dine behov. Vi vil foreslå enkelt- medarbeidere eller kombinere medarbeidere i team som kan skreddersy løsninger som gir deg det best mulige beslutningsgrunnlaget forut for viktige og kostnadskrevende beslutninger i ditt selskap.

2019 © FiiZK AS • All rights reserved • Privacy Policy • Web: SocialScreen AS