FiiZK har utviklet og levert lukkede merder til oppdrettsnæringen i Norge og internasjonalt siden 2010.

Certus

Produksjon av postsmolt. 100g til 2 kg
Produksjon av matfisk helt fram til slakt
Hold av stamfisk i siste sjøfase. 5kg til 16kg

Systembeskrivelse

  1. Flytekrage i stål med egne plafformer for plassering av hus med teknisk utstyr
  2. Kraftig industriell duk lukker produksjonsvolumet
  3. Rikelig med lusefritt sjøvann pumpes inn gjennom uavhengige sjøvannsinntak
  4. Avløpsvann går ut gjennom avløpsluker i duk
  5. Avføring og forrester samles i slamoppsamler og pumpes opp for videre håndtering
  6. Sensorikk måler kontinuerlig vannkvalitet
  7. O2- tilsettes automatisk ved behov
  8. Kontroll&Stryingssystem sørger for automatisk drift, kontinuerlig overvåking og driftsstatus på system og alle komponenter, overvåking av vannkvalitet og alarmering ved avvik.

Leveres i størrelser fra 10.000m3 til 30.000m3
Produktsertifisert ihht NS 9415

Certus Harvest

Lukket ventemerd for hold av slaktefisk med lus, pd og ILA. Forskriftsmessig definfeksjon av avløpsvann.
Leveres i størrelser tilpasset slakteri og eksisterende ventemerdanlegg.
Produktsertifisert ihht NS 9415

Referanser