FiiZK har siden 2010 utviklet og levert lukkede merder til oppdrettsnæringen. Vi har utviklet et fleksibelt dukbasert konsept for lukkede merder på sjø. Dette er den mest kostnadseffektive måten å bygge og drifte lukkede produksjonsenheter på sjø. Vi har levert lukkede merder fra 2 500 kubikk til 10 400 kubikk. 


Gode resultater i Cermaqs lukkede merd fra 
FiiZK 

Tre måneder etter at fisken ble satt ut, er det tydelig at laksen i den lukkede merden i Horsvaagen trives og presterer svært bra. 

  • Fisken har vokst bedre enn fisken i merdene omkring, dødeligheten er minimal og lus er ikke noe problem, forteller en fornøyd Kjell Hansen som er prosjektkoordinator for Cermaq i Nordland. 

Den lukkede merden til Cermaq er verdens største dukbaserte lukkede merd. Den er produktsertifisert for lokaliteter med Hs 2,0 og Vc 0,7 – tøffest i klassen. 


Tekniske data: 

  • Volum: 10.400m3 
  • Biomasse: ca 400 tonn (ved fisketetthet 50 kg/m3) 
  • 16-kantet flytekrage i stålrør  
  • Kraftig PVC-duk lukker produksjonsvolumet 
  • stk uavhengige sjøvannsinntak 
  • Sensorikk: O2, salinitet, pH, turbiditet, temperatur 
  • Automatisk O2-tilsetning ved behov 
  • Kontroll og Styringssystem for drifting, overvåking og alarmering ved avvik 

 

Ta kontakt for mer info: 


Magnus Stendal
forretningsutvikler

magnus.stendal@fiizk.com
(+47) 980 39 701

2019 © FiiZK AS • All rights reserved • Privacy Policy • Web: SocialScreen AS