Certus Harvest


Vår patenterte lukkede ventemerd for fisk , med en kapasitet på opptil 750 tonn, gir et biologisk sikkert og trygt miljø for fisk i påvente av prosessering. Merden er fullstendig forseglet mot det ytre miljøet og stopper derfor overføring av uønskede patogener som noen slakteklare fisk kan ha.
FiiZKs UV-desinfeksjons- og filtreringssystem installert på ventemerden muliggjør effektiv inaktivering av målpatogener som SAV (PD) og ISAV av utløpsvannet. Dette reduserer betydelig risikoen for biosikkerhet for sykdomsoverføring til det omkringliggende økosystemet.

Som alltid er fiskevelferd i høysetet, og Certus Harvest-merden gir et førsteklasses miljø der vannkvaliteten kontinuerlig overvåkes med et nettverk av sensorer som gir optimale vannforhold for fisken (O2, pH, temperatur og saltinnhold).

En annen fordel er at det gjør det mulig å frigjøre brønnbåter til å utføre andre operasjoner i stedet for å holde fisk i lengre perioder når kapasiteten på prosessfabrikken er strukket.
Merdene kan leveres i størrelser tilpasset innhøstingsanlegget og eksisterende ventemerdanlegg.

Certus Harvest levert til SalmoSea med en kapasitet på 700 tonn.
3D modell av en lukket ventemerd

Les mer om våre lukkede systemer på The Exoplorer her:
www.theexplorer.no

https://www.theexplorer.no/solutions/closed-waiting-pens-prevent-disease-spread-in-aquaculture/

https://www.theexplorer.no/solutions/sustainable-marine-aquaculture-with-closed-tanks/