FiiZK luseskjørt kan tilpasses alle produksjonsforhold!

Gjennom kartlegging av våre kunders behov vil faktorer som
lokalitet, slitestyrke og utforming bli vektlagt.
Våre luseskjørt kan skreddersyes til den enkelte lokalitet som gjør at vi kan levere et produkt som gjør jobben for oppdretterne så enkel som mulig, samtidig som laksen har optimale forhold hele året.
Dette sikrer vi gjennom å tilby både Gjennomstrømningsskjørt og Luseskjørt HD med ripstopduk.

 • Bedre kost/nytteverdi – bedre økonomi 
 • Kort leveringstid  
 • Gjennomprøvde løsninger 
 • Stor slitestyrke  
 • Slankere design  
 • Overlegne flyteegenskaper
 • Står bedre i sjøen
 • Design på skjørt; oppbygd med tanke på resirkulering 
 • 100 % materialgjenvinning; ikke forbrenning eller deponi 
 • All resirkulering foregår i Norge 
 • Gode avtaler på frakt og logistikk
Luseskjørt montert på merd – illustrasjon

Luseskjørt HD

Luseskjørt Heavy Duty er et luseskjørt som er utviklet for de røffe norske naturkreftene i havet. Produktet er markedsleder og testet av våre kunder i flere år på rad, med meget gode tilbakemeldinger.

Fordeler med Luseskjørt HD

• Ekstremt sterk duk
• Tåler røffe værforhold
• Lite vedlikehold
• Holder lakselusen ute

Gjennomstrømningsskjørt

Gjennomstrømningsskjørtet slipper kontinuerlig gjennom ferskt vann, noe som sikrer mer optimalt oksygennivå i merden. Ved lavt oksygennivå vil ikke fisken trives, og den tar ikke til seg like mye næring. Dette er negativt for produksjonen og noe som kan unngås ved bruk av gjennomstrømingsskjørt.

Skjørtet er bygget opp med en spesialduk som har konstant 350my maskeåpning. Dette gjør at du vil få en maksimal vanngjennomstrømning samtidig som at lus holdes utenfor. Du vil få en vannutskifting gjennom skjørtet, som fører til bedre vannkvalitet og bedre fiskehelse. Flere kunder opplyser oss om at gjennomstrømningskjørtet står mye bedre i havet, og flere sier de har lik tilvekst på fisken med skjørtet som uten skjørt.

Fordeler med Gjennomstrømningsskjørt

• Bevarer stabil vanntemperatur
• Slipper kontinuerlig gjennom ferskt vann
• Gir optimalt oksygennivå
• Holder lakselusen ute

Kundereferanser:


«Skjørtene er enkle å montere, vi opplever minimal slitasje på dem og har fått tilbakemelding fra servicestasjonen som opplever skjørtene som solide.»

«FiiZK står for kvalitet, oppfølging av produkt, produktutvikling. FiiZK sine skjørt gjør jobben.»

«Topp kvalitet på FiiZK’s luseskjørt. Sammen med leppefisk som spiser lusa av laksen, er dette den ultimate løsningen.»

Teknisk dokumentasjon

Luseskjørt kategoriseres som ekstrautstyr, og Aquastructures har kontrollert at denne tilfredsstiller krav satt i NYTEK-forskrift og NS9415:2009. Tegninger, beregninger og utførelse er gjennomgått. Ekstrautstyret er vurdert og dokumentert for bruk innenfor de spesifiserte rammene av Aquastructures i:  

 • Teknisk rapport: Analyse av luseskjørt.
  Dok nr. TR-30678-1751-1  
 • Teknisk rapport: Metodikk for modellering av luseskjørt.
  Dok nr. TR-30678-1751-2  

Teknisk dokumentasjon sendes med alle leveranser og fås på forespørsel. Vi tilbyr også tilgang til all dokumentasjon tilknyttet våre produkter, hvor innlogging kreves for tilgang!

Ta en titt i vårt supportsenter for å se mer av våre tjenester eller ta kontakt for å komme i gang!

Forskning og utvikling

Vi har gjennomført flere utviklingsprosjekter i samarbeid med FoU miljøet og bransjen, og besitter i dag unik kompetanse innen utvikling, produksjon og bruk av luseskjørt.

Les mer om prosjektet «Permanent skjørt for redusering av lusepåslag på laks» på FHF sine sider 

Luseskjørt for å begrense håndtering av fisk.

Opplining, trenging, pumping og behandling er en påkjenning for fisken og man ser ofte skader på fisk og økt dødelighet. Fisken har det best når den får være i merda og luseskjørt er et naturlig virkemiddel for å oppnå dette.

Sulting og dårligere tilvekst

Med gjentatte behandlinger går antall sultedager opp. Dette gir dårligere tilvekst og lavere slaktevekt. Luseskjørt begrenser antall sultedager og gir bedre økonomi ved utslakt.

Håndtering og dødelighet

Antall døde fisk har gått ned, men den gjennomsnittlige størrelsen på fisken som døde har økt. Statistikk viser at økt dødelighet av stor fisk skyldes håndtering i forbindelse med lusebekjempelse. Det må være et mål for oppdrettere å håndtere fisken så lite som mulig.
 

Bruk av luseskjørt gir fordeler:

 • 50-80 % mindre lusepåslag
 • Færre avlusninger 
 • Mindre bruk av kjemikalier 
 • Mindre håndtering av fisken 
 • Redusert behov for rensefisk

LES OM FLERE TJENESTER VI KAN TILBY SAMMEN MED VÅRE LUSESKJØRT HER:

https://fiizk.com/no/product/fiizk-tracker/