Rent inntaksvann er en viktig forutsetning for god vekst og velferd i alle varianter av landbaserte anlegg.

Rent inntaksvann er en viktig forutsetning for god vekst og velferd i alle varianter av landbaserte anlegg. Avhengig av hvilken vannkilde som er tilgjengelig som inntaksvann, tilbyr vi ulike løsninger for å skreddersy vannkvaliteten etter kundens behov.

Et FiiZK Aqua-anlegg forebygger sykdomsutbrudd, samtidig som det sørger for optimale vekstvilkår for fisken. I sum betyr dette redusert risiko og lavere produksjonskostnader for deg som kunde.

FiiZK Aqua gir deg som produsent en rimelig forsikring mot sykdomsutbrudd i anlegget.

Vann for rogn og yngel

Ferskvannskilde

Typiske norske ferskvannskilder har høyt innhold av humus og metaller. Vi tilbyr
UF-løsninger i kombinasjon med koagulering, som sørger for å fjerne disse uønskede komponentene i vannet. Dette gir et rent og klart vann, med langt høyere kvalitet enn kravet for drikkevann (Ref. Drikkevannsforskriften). UF-rensing vil fjerne bakterier og de aller fleste virus. I tillegg vil den lave mengden partikler i det filtrerte vannet vil gi svært god effekt av UV-behandling for å sikre fravær av patogener.

Renset inntaksvann til rogn

Kun tilgang til saltvann

Avsaltingsanlegg fra FiiZK Aqua kan brukes til å levere ferskvann til anlegg som kun har tilgang på saltvann. Ved å skreddersy membrananlegg kan saliniteten tilpasses kundens behov, noe som blant annet bidrar til å redusere risiko for
H2S-utbrudd i anlegget.

Vann for smolt og postsmolt

Saltvannskilde

Stadig større fisk produseres på land på grunn av biologiske utfordringer i sjøen. Dette setter helt nye krav til kontroll av vannkvaliteten, spesielt for å unngå
H2S-utbrudd i anleggene.

Avsaltingsanlegg fra FiiZK Aqua kan benyttes for å skreddersy saliniteten til ønsket verdi, for eksempel 15 ppt. Ved avsalting fjernes også partikler i vannet. Sulfatkonsentrasjonen reduseres til rundt 1/1000 av konsentrasjonen i sjøvann, noe som betraktelig vil redusere dannelsen av H2S. Et avsaltingsanlegg vil også gi svært god biosikkerhet ved å fjerne virus og bakterier i inntaksvannet.

Både saltvanns- og ferskvannskilde

Ved tilgang på både ferskvann og saltvann er det mulig å blande disse to vannstrømmene for å få riktig salinitet. Det vil i dette tilfellet være ekstra viktig å ha god rensing av vannet for å unngå frigjøring av reaktive metaller fra ferskvannet.

Vår membranteknologi renser inntaksvannet for metaller, partikler og patogener, slik at fisken får optimale vekstforutsetninger.

Vann for påvekst

Påvekst

Ved drift av landbaserte oppdrettsanlegg er det spesielt viktig med høy kvalitet på inntaksvann. AkvaFresh kan levere anlegg som renser inntaksvann for partikler og patogener, slik at vannet har en optimal kvalitet for god fiskehelse og vekst.

Mengden biomasse i et landbasert oppdrettsanlegg gjør den økonomiske konsekvensen av et sykdomsutbrudd er stor. Den gode nyheten er at membranfiltrering av inntaksvannet vil gi deg som oppdretter en trygghet om at vannkvaliteten er god nok til å hindre utbrudd.

Les mer om membranteknologi her:

Les mer om Badebehandling her: