Som partner til Handheld tilbyr vi komplette løsninger basert på deres robuste tablets og håndholdte enheter. Ekstrem toleranse for temperatursvigninger, testet med flere av MIL-STD standarder og IP65-klassifisering som betyr helt støvtette og toleranse for vannstråler med høyt trykk.

For Handheld er robusthet grunnleggende – deres kjerneverdi. Fra et brukerperspektiv betyr robusthet datamaskinens evne til å operere i alle slags utsatte arbeidsforhold, ikke bare for en gangs bruk, men i tre til fem år av forventet levetid.

TEMPERATUR

Temperaturspesifikasjoner definerer en enhets driftstemperaturintervall. Handheld har bevisst siktet seg inn på ett brett temperaturintervall – deres produkter fungerer fra
-40 °C helt opp til 60 °C.

TESTMETODER I HENHOLD TIL MIL-STD

I den amerikanske hæren fins det en avdeling for produkttester; Developmental Test Command, som utsteder MIL-STD-810G-standarder for utrustning til militært bruk, dette gjør de også for produkter som er tiltenkt for sivil bruk. Klassifiseringene inkluderer 24 laboratorietester i et stort antall miljøer: alt fra prestasjon i store høyder til å takle ballistiske sjokk. Ingen mobile datamaskiner er testet med alle 24 metodene, dette er fordi mange av dem ikke er relevante for bruk av mobil datamaskin. Men generelt kan det sies at jo flere tester en enhet kan bestå, jo mer robust og solid er produktet. De mest robuste enhetene (f.eks. Nautiz X1) er testet med åtte til ti MIL-STD-810G-standarder.

IP-DEFINISJONER

IP står for Ingress Protection, kapslingsklassifisering. En IP-vurdering beskriver hvor godt beskyttet en elektrisk enhet er mot faste stoffer og væsker. Klassifiseringen er vist med to sifre. Det første tallet beskriver et visst nivå av beskyttelse mot støv, og er et tall mellom null og seks. Det andre tallet beskriver et visst nivå av beskyttelse mot væsker (vann/damp) og her er det ni forskjellige nivåer, fra null til åtte. Alle Handheld sine robuste tablets har minst IP65-klassifisering, noe som betyr at de er helt støvtette og tåler vannstråler med høyt trykk.

FiiZK opererer som partner for salg i Norge