Dukreparasjon & Vask

Målet for FiiZK er å utvikle ytterligere kompetanse rundt design, produksjon og bruk av presenninger.
På denne måten reduseres behovet for reparasjoner. 

På grunn av smittefare, vil reparasjoner av produkter i dagens produksjonsanlegg utføres på stedet, hvor vi kan formidle kontakt med firmaer som tilbyr reparasjon av presenningsprodukter i alle landsdeler. På denne måten kan service på produkter utføres lokalt, noe som vil føre til kortere «nedetid» og lavere fraktkostnader. 

FiiZK har en samarbeidsavtale med AQS som leverer spesialiserte servicetjenester til havbruksnæringen. Sammen tilbyr vi en pakke, der oppdretterne kan kjøpe luseskjørt inkludert montering. Det kan også tegnes serviceavtale for vedlikehold og service av luseskjørt.

For reklamasjoner, spørsmål om reparasjon
og andre henvendelser kan vi også kontaktes via
FiiZK Support