Funksjon, tilpasning og oppfølging.

FiiZK Siltegardin for kontroll på vannbårne partikler ved anleggsgjennomføringer både i nærheten av og i vann. Slike jobber inkluderer blant annet grave-, mudre- og utfyllingsarbeider, samt utslipp av ulike typer vann fra anleggsområdene.  Siltgardin er et tiltak som kan forebygge skader på anleggets omliggende miljø og bidra til en kontrollert håndtering av partikler ved å separere forurensing.

Vi produserer Siltgardin etter funksjon, tilpasning og oppfølging. – KORT LEVERINGSTID!

Fiizk produserer på egen fabrikk og er en av landets største produsenter av skjørt i tekniske tekstiler til blant annet oppdrettsbransjen.