Stillaspresenning

Stillaspresenning- og nett 

Vi leverer nett og stillasduk til alle stillassystemer og fasader. 

Stillaspresenning: 

Petex FR 320 (320 g/m2, 3,3 x 20 meter) 

Petex FR 240 (240 g/m2, 3,2 x 30 meter) 

Petex FR 180 (180 g/m2), 3,2 x 30 meter) 

Stillasnett: 

Ranet FR 140 (140 g/m2, 3,1 x 50 meter) 

Ranet FR 80 (80 g/m2, 3,1 x 50 meter) 

Alle våre produkter er brannklassifisert i henhold til NS 13501-1. 

 

Våre stillaspresenninger og stillasnett har vært benyttet over hele landet som tildekking av bygninger og andre konstruksjoner både under nybygging og rehabilitering. 

Vi er stolte av å ha landets ledende utbyggere og entreprenører som kunder.