• Fagverk laget i galvanisert stål
  • Takduken tåler husdyrgjødsel
  • Duken festes med wire på utsiden av kummen 

Fordeler

  • Hindrer nedbør i å fylle kummen og får utnyttet lagerkapasiteten 100% 
  • Reduserer behovet for nybygg 
  • Reduserer uønsket luktspredning 
  • Enkel montering 
  • Øker sikkerheten mht uønsket adkomst i kummen 
  • Lite vedlikehold 
  • Lang levetid

Bjørn Ole Hagen

Salgsansvarlig Tekniske Tekstiler Land

(+47) 413 73 665