Nærhet til bransjen er viktig for oss, og vår plassering midt i landet gjør at vi kun er en dagsreise unna de fleste steder i Norge.

En presenning fra FiiZK kan du få i standardstørrelser med ulike kvaliteter, eller spesiallaget presenning etter ønske og behov.
Med bred erfaring, kompetanse og kunnskap, produserer vi løsninger tilpasset de fleste behov og bransjer.

Haller og telt

Vi leverer og monterer ny hallduk til Haller og har også lokal servicebil og verksted for reparasjoner.

Plasthall

Tildekking av utstyr

Vi tilpasser presenning til et bredt utvalg av utstyr både i malje- og formsydde presenninger, rullepresenninger til bl.a. traktor og bilhengere samt containere.

Skillevegger eller strimmelporter

Produseres etter ønsket mål og formål i alle typer bygg. Vi tilpasser innfesting og kan tilby nedlodding etter behov og bruksområde.
Vi leverer også vegger mot sveiseblink og brannsikker sveiseduk for tildekking.

Skillevegger
Ta kontakt med oss for mer info!