En løsning for biologisk planlegging både for settefisk og matfisk.

FiiZK Horizon Optimizer

FiiZK Horizon Optimizer gir et kvantesprang sammenlignet med konvensjonelle planleggingsmetoder. En modul for å optimalisere produksjonen gitt begrensninger som MTB, størrelse og antall smolt, kapasiteter, fôrtyper, temperatur, produksjonskostnad etc.

FiiZK Horizon Report Studio

FiiZK Horizon Report Studio er et verktøy for å presentere historiske data, budsjett og rullerende prognoser. For hver perioderapportering vil man få en oppdatert prognose på kostnader og produksjonskostnad per kg frem til slutten av produksjonssyklusen.

FiiZK Horizon Management Tool

FiiZK Horizon Management Tool er et verktøy og en strukturert metode for å gjennomføre månedsrapportering, fordeling av kostnader og beregning av beholdningsverdier og uttakskostnad. Beholdningsverdi blir beregnet for prosjekt, produkt eller det nivå man måtte ønske, og bilag for import til regnskap blir generert.

FiiZK Horizon Budget

FiiZK Horizon Budget (HB) består av budsjett og forutsetninger, og er integrert med FiiZK Horizon Planner slik at de siste biologiske prognoser blir reflektert i budsjettet som produksjonsdrevne kostnader.

FiiZK Feeding Solution

FiiZK Integrert Fôringssentral,
har løst utfordringen med å lage en helintegrert løsning for all type utstyr,
leverandører og teknologi som brukes i fôringsoperasjoner.

2019 © FiiZK AS • All rights reserved • Privacy Policy • Web: SocialScreen AS