Gjødsel er en viktig ressurs som med riktig håndtering kan gi store innsparinger i løpet av et år. Vi har flere presenningsbaserte produkter som gjør jobben enklere og bedre.

Gjødsellagune

Trenger du ekstra lagerkapasitet for husdyrgjødsel så er en gjødsellagune fra FiiZK løsningen.

Tetting av gamle gjødselkjellere

For å forlenge levetiden til en eksisterende gjødselkjeller kan den tettes med duk for å hindre lekkasjer

Takhatt til kummer

Takhatt som kan tilpasses alle gjødselkumtyper, både betong- og stålplatekummer.

Gjødselnedslipp

Kontroller gjødselnedslippet med en «vannlås» som hindrer gjødselgass og lukt i å komme opp fra gjødselkjelleren 

2019 © FiiZK AS • All rights reserved • Privacy Policy • Web: SocialScreen AS