Lukket merd

Ta kontroll over merdmiljøet – lukkede merder for postsmolt, stamfisk og ventemerd 

FiiZK på land

FiiZK leverer løsninger for effektiv drift av oppdrettskar og anlegg på land. 

2019 © FiiZK AS • All rights reserved • Privacy Policy • Web: SocialScreen AS