Lukket merd

Ta kontroll over merdmiljøet – lukkede merder for postsmolt, stamfisk og ventemerd 

FiiZK på land

FiiZK Landbasert Havbruk gir effektiv drift av anlegg, økt sikkerhet og vekst.  

2019 © FiiZK AS • All rights reserved • Privacy Policy • Web: SocialScreen AS