Lukket merd

Ta kontroll over merdmiljøet – lukkede merder for postsmolt, stamfisk og ventemerd 

2019 © FiiZK AS • All rights reserved • Privacy Policy • Web: SocialScreen AS