lukket postsmolt

Ny milepæl for vår satsing på teknologi for lukkede merder!
FiiZK Closed Systems Les mer
Lukket merd tar form i Canada!
FiiZK Closed Systems AS Les mer
Stor interesse for lukket ventemerd fra FiiZK!
FiiZK Closed Systems Les mer